Tävlingsvillkor

1. Vinnarna utses efter avslutad tävling.

2. Vinnarna kontaktas via e-post. Namn publiceras på hemsidan tillsammans med vinnarnas motiveringar/texter. Genom att delta i tävlingen godkänner man denna medverkan.

3. Walkesro Design AB ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten (om inte annat anges).

4. Walkesro Design AB förbehåller sig rätten att ändra tävlingen, regler och innehåll när som helst under tävlingsperioden.

5. Walkesro Design AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.

6. Juryns beslut kan inte överklagas.

7. Vinster kan inte bytas mot kontanter, varor eller andra tjänster.

8. Resor, övernattning eller annan form av merkostnad som kan tillkomma vinnaren får de själva bekosta om inte annat uppges i tävlingstexten.

9. Eventuell vinstskatt betalas utav vinnaren.

10. Om Walkesro Design AB misstänker någon deltagare för fusk eller andra oegentligheter förbehåller vi oss rätten att utesluta personen i fråga från tävlingen utan vidare spisning.